Testovi za "B" kategoriju, polaganje testova za vožnju

Online testovi za vožnju

Na našem sajtu možete rešavati testove sa orginalnim ispitnim pitanjima od kojih se formiraju testovi za polaganje teorijskog ispita. Testovi su optimizovani i mogu se rešavati preko telefona ili računara.

Kako se polažu testovi na polaganju teorijskog ispita?

  • Test se sastoji od 42 pitanja.
  • Klikom na kvadrat pored ponuđenih odgovora rešavate test.
  • U nekim pitanjima potrebno je označiti više tačnih odgovora. (piše ispod pitanja)
  • Na pitanja sa više tačnih odgovora priznaju se samo kompletno rešena pitanja. (ne računa se pola ili trećina)
Auto škola Driver nova beograd - Zvezdara

Kako se obračunavaju bodovi?

  • Svako pitanje nosi određeni broj poena, a ukupno 100.
  • Za pozitivan ishod na teorijskom ispitu potrebno je da osvojite 85 poena.

Važno za polaganje testova

  • Bez lične karte ne možete pristupiti polaganju online  testova.
  • Na ispitu pažljivo slušajte uputstva koja Vam daje ispitivač.

U nastavku možete saznati sve ostalo što vas intersuje vezano za polaganje testova i da pročitate odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Polaganje testova za vozački ispit, najčešće postavljana pitanja i ostale informacije.

Kada se polažu testovi za "B" kategoriju?

Kandidat stiče pravo da polaže testove za “B” kategoriju  tek kada završi sa kompletnim časovima teorijske obuke. Teorijska nastava sadrži 40 časova, 30 časova teorijske nastave i 10 časova vežbi. Ovde se možete više informisati.

Koliko traje polaganje testova za vožnju?

Testovi za vožnju se polažu u učionici auto škole na računarima, po završetku polaganja koje traje 45 minuta, kandidat na ekranu računara odmah vidi rezultat.

Koliko ukupno pitanja postoji na online testovima za vožnju?

Na online testivima za vožnju ukupno postoji 2314 pitanja iz nekoliko oblasti koje ste učili na teorijskoj nastavi.

Koliko pitanja se nalazi na teorijskom ispitu?

Od ukupno 2314 pitanja na testu se nalazi kombinacija od 42 pitanja za polaganje “B” kategorije.

Koliki je minimalan broj bodova koji kandidat mora da ostvari da bi položio teorijski deo ispita (položio testove)?

Po isteku od 45 minuta koliko traje polaganje testova, kandidatu će se na ekranu pojaviti rezultat koji mora biti veći od 85% tačno rešenih pitanja na testu, kako bi se smatralo da je kandidat položio teorijski ispit.

Koliko dugo važi teorijski deo ispita? Koliko dugo važe testovi za vožnju?

Položeni testovi (položen teorijski deo ispita) važe 18 meseci od dana kada je ispit položen.

Kada je kandidat odslušao 40 časova teorijske nastave i uspešno položio testove za “B” kategoriju, obavio je pola posla ka dobijanju dozvole i upuštanja u vozačku avanturu. 

Stekao je uslove za prelazak na praktičnu obuku, vožnju auta u saobraćaju sa instruktorom.

Ukoliko vas interesuje više informacija, možete ih pogledati OVDE.